Logowanie Przestrzeń kandydata

Posiadam już przestrzeń kandydata

Logowanie do przestrzeni kandydata

Rejestracja Utwórz moją przestrzeń kandydata

Nie posiadasz jeszcze własnej przestrzeni kandydata. Utwórz ją klikając tutaj.

 
Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie do celów uwierzytelniania oraz dodawania elementów ulubionych. Więcej informacji

Jesteś tutaj  :  Strona główna  ›  Nota prawna

Nota prawna

Adres internetowy witryny

Adres internetowy witryny wskazany w informacjach prawnych to http://vinci-construction.profils.org

Redakcja witryny

Nazwa spółki > VINCI Construction
Adres siedziby > 5, cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil-Malmaison Cedex
Numer rejestru spółek RCS > 334 851 664
Numer SIREN > 334 851 664 00188
Kapitał > 148 806 488 euro
Tel. > 01 47 16 39 00

Nazwisko dyrektora wydania

Hervé MELLER - dyrektor ds. zasobów ludzkich

Nazwa podmiotu świadczącego usługi hostingu

TALENTSOFT 
35 ter, avenue André Morizet 
92100 Boulogne Billancourt
SIRET › 438 967 507 000 15

www.talentsoft.fr

Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszystkie elementy znajdujące się w witrynie są chronione postanowieniami Kodeksu własności intelektualnej. W związku z tym zabrania się ich powielania w całości lub w części oraz odtwarzania bez naszej uprzedniej jednoznacznej zgody wyrażonej na piśmie.
Zabrania się gromadzenia i wykorzystywania informacji dostępnych w witrynie w celach komercyjnych.
Zakaz ten dotyczy w szczególności, lecz nie wyłącznie, wszystkich elementów redakcyjnych znajdujących się w witrynie, wyglądu ekranów, oprogramowania niezbędnego do korzystania z witryny, logotypów, obrazów, zdjęć i grafik każdego rodzaju.

Dostęp

Witryna jest przeznaczona dla każdej osoby (zwanej dalej „Użytkownikiem”) pragnącej zgłosić swoją kandydaturę z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na określoną ofertę zatrudnienia złożoną przez Spółkę.
Serwis „Twój profil” jest dostępny wyłącznie przy użyciu loginu i hasła.
VINCI Construction zastrzega sobie prawo do modyfikacji, doskonalenia i rozszerzania usług oferowanych w witrynie w dowolnym terminie.

Zobowiązania Spółki

Ochrona i poufność danych

VINCI Construction zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych w celu uniemożliwienia ich zniekształcenia, uszkodzenia i przekazania nieupoważnionym osobom trzecim oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu zarządzania zgłoszeniami nadsyłanymi z własnej inicjatywy Użytkowników lub w odpowiedzi na ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników oraz ich obsługi.
VINCI Construction nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu utraty lub zniknięcia jego danych w wyniku działania siły wyższej lub osoby trzeciej.

Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swojego kodu dostępu, do podjęcia w tym celu wszelkich odpowiednich działań oraz do powstrzymania się od przekazywania kodu innym osobom.
VINCI Construction i inne przedsiębiorstwa Grupy korzystające z witryny nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nadużycia kodu dostępu.
Wszystkie czynności wykonywane w witrynie przy użyciu danych identyfikacyjnych Użytkownika uznaje się za dokonane w jego imieniu i skutkujące jego odpowiedzialnością.
Witryna służy wyłącznie ułatwieniu procesu rekrutacji realizowanego przez Spółkę. Jest ona udostępniania Użytkownikowi wyłącznie w celu umożliwienia mu zapoznania się z ofertami zatrudnienia i zgłoszenia swojej kandydatury. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wykorzystywania swojego profilu oraz miejsc na tekst udostępnionych w witrynie w sposób niezgodny z prawem, w szczególności od wysyłki wiadomości i wprowadzania treści o charakterze przemocy, zniesławiających i sprzecznych z prawem. ”